Enterprise

Sterkere team. Lavere kost.

Orbit muliggjør desentralisert arbeid i storskala.

Reduser behovet for fast plass

Tradisjonelle kontorer lider av store variasjoner i arbeidsstyrkens tilstedeværele. Med Orbit kan selskaper fokusere på kjernevirksomheten og la ansatte benytte ekstern kapasitet for å håndtere makstrafikk og spesielle behov.

Reduser pendling

En gjennomsnitlig arbeider i Oslo bruker 150 timer i rushtrafikk hvert år. Med Orbit kan den tiden brukes til jobb, samtidig som miljøet spares.

Satellittabonnement

Gi dine ansatte ubegrenset tilgang til ledige Orbit-satellitter. Med appen kan de finne det perfekte stedet for oppgaven som skal løses - og låse seg selv inn.

Lei ut ubrukte rom

Orbit lar deg leie ut rom utenfor tidene med makstrafikk. Ikke bare e bra for dine tall, men også en stor gevinst for miljøet.

Styrk prestasjoner

Vår Service Store inneholder et kuratert utvalg tjenester som styrker ditt teams prestasjoner. Hvilke tjenester som er tilgjengelige styres av teamleder.

Kraftige adminverktøy

Administrer dine team, deres adganger, deres budsjetter og alt annet nødvendig for å ha kontroll over en desentralisert arbeidsstyrke.

Den første personlige profesjonelle identiteten

Verifisert med BankID

Din Orbit ID er verifisert med BankID. Dette knytter din digitale og virkelige identitet sammen, slik at vi kan tilby en sikker tjeneste.

Personlig og profesjonell

En Orbit ID eies av personen og er linket til arbeidsgiver. Når du bytter jobb følger identiteten med deg videre.

Sikker data

Vi respekterer ditt privatliv og din personlige data. Vi deler ikke noe data uten at det eksplisitt opplyses av oss og godkjennes av deg.