Gårdeier

Transformer bygningen din.

Få mer ut av din bygning ved å skifte fokus fra kvadratmetere til brukere.

Fra kvadratmeter til digitale brukere

Økt tilfredshet

Orbit drar full nytte av mobilen i lommen. Appen løser nøkkelfri adgang, tilgang på tjenester og enkel deling av fasiliteter.

Bedre utnyttelse

Gjennom Orbits skybaserte adgangssystem kan bygget brukes på en mer fleksibel og smartere måte for økt utnyttelse.

Lavere kostnader

Reduser administrasjon ved å la smartere teknologi erstatte manuelle oppgaver. Glem nøkkelkort, og kundeservice.

Å bygge en sone for deling av arbeidsplasser har aldri vært enklere

Innred en sone for co-working eller tilby ferdig møblerte kontorer med kontormøbler som en tjeneste.

Bygningstjenester

Tilby tjenester fra bygget direkte til alle brukere gjennom Orbit.

Selvbetjening

Overlat brukerhåndtering til leietakere rett i appen.

Ny innsikt

Maskinlæring analyserer bruken av bygg for å gi gårdeiere unik innsikt.

Ansiktsgjenkjenning

Økt sikkerhet på utalgte dører med ansiktsgjenkjenning rett i appen.

Fasilitetsstyring

Administrasjonsverktøy som er lett å bruke, med full fleksibilitet.

Tjenestebutikk

Gi brukere i bygget tilgang på tredjepartstjenester fra Orbit