Vi reduserer space waste

Arbeidet har endret seg. Arbeidsplassen har ikke. Frem til nå.

Kapasitetsproblemet

Isolert lider næringsbygg av store variasjoner i kapasitetsbehov. Gjennom en uke veksler bygget fra å være nesten tomt til helt overfylt, noe som tvinger bedrifter til å enten leie mer kontorplass for å håndtere toppene, eller leve med kapasitetsproblemet.

Kombinert er det et stort overskudd av plass. Det er estimert av 50% av all næringseiendom til enhver tid står ubrukt. Fordi dette overskuddet ikke er tilgjengelig for noen andre blir det nødvendig å fortsette å bygge nytt for for å møte etterspørselen.

1/3 av alle CO2-utslipp

I følge IEA og UNEP står bygninger for mer enn en tredjedel av verdens energiforbruk og CO2-utslipp.

540 millioner kvadratmeter

World Economic Forum estimerer at 540 millioner kvadratmeter ny næringseiendom vil bli bygget innen 2030.

50% står ubrukt

Slående 50% av all tilgjengelig kontorplass estimeres å til enhver tid stå ubrukt.

Vi lever ikke på 1900-tallet

På 18- og 1900-tallet definerte fabrikkene den sentraliserte arbeidsplassen. Avhengigheten av maskiner, materialer og samlebånd krevde at alle arbeidere møtte opp på samme sted til samme tid.

Siden den gang har verden endret seg, men den sentraliserte arbeidsplassen har stort sett forblitt den samme. Bedrifter fortsetter å bygge store hovedkvarter, i stadig større konflikt med moderne arbeideres behov.

Fast kapasitet, varierende behov

Til tross for tiltak som free seating og clean desk policy er byggets fysiske begrensninger uunngåelige, og det tradisjonelle hovedkvarteret ser ut til å alltid lide av enten over- eller underkapasitet.

Sentralisert arbeidsplass, desentraliserte arbeidere

Den gjennomsnittlige arbeidstaker i USA og Storbrittania bruker 200 timer på pendling hvert år. Ulempene ved pendling presser boligprisene i byene opp, og flok flest tvinges til å flytte enda lenger unna.

Statiske kontorer, dynamiske jobber

En ny generasjon arbeidstakere forventer mer frihet og variasjon i arbeidet ettersom alt blir mer digitalisert. Resultatet er et voksende behov for ulike typer arbeidsrom og det tradisjonelle kontoret kommer til kort.